keskiviikkona, huhtikuuta 05, 2006

Mitä kehityskeskusteluista halutaan oppia

Kehityskeskusteluvalmennusten yhteydessä olen usein kysynyt osanottajilta, mitä he haluavat tämän valmennuksen yhteydessä oppia kehityskeskusteluista.

Seuraavana on yhteenveto kehityskeskusteluvalmennusten osanottajien odotuksista. Aineistona on 81 valmennusryhmässä suullisesti esitetyt odotukset ja toiveet. Suluissa oleva luku kertoo, kuinka monessa ryhmässä kysymys esitettiin.


Toivomukset on ryhmitelty neljän teeman alle

Kehityskeskustelukäytännön oppiminen (näitä kysymyksiä esittivät henkilöt, joille kehityskeskustelu on uusi asia tai kokemuksia on vähän)

- Mikä on kehityskeskustelun tarkoitus? (n=28)
- Mitä kehityskeskustelut ovat? (n=27)
- Mitä asioita kehityskeskustelussa käsitellään? (n=76)
- Miten kehityskeskusteluun valmistaudutaan? (n=36)
- Miten keskustelua ohjataan ja johdetaan? (n=29)
- Mitä ja miten kehityskeskustelusta kirjataan? (n=12)
- Miten sovittuja asioita seurataan (n=34)

Ajankohtaisia ja yleistyviä huolenaiheita (näitä kysymyksiä esittäneillä henkilöillä oli yleensä varsin paljon kokemuksia kehityskeskusteluista ja keskustelukertojen myötä niihin kohdistuvat odotukset ja vaatimustaso olivat nousseet)

- Miten kehityskeskustelut saadaan hyödyllisiksi? (n=74)
- Miten motivoida itsensä ja alaiset kehityskeskusteluun? (n=39)
- Miten ylläpitää motivaatio keskustelujen toistuessa vuodesta toiseen? (n=12)
- Miten kehityskeskustelut nivotaan osaksi johtamis- ja ohjausjärjestelmää (n=13)
- Miksi kehityskeskustelua tarvitaan, kun muutoinkin keskustellaan ja palaveroidaan runsaasti? (n=11)
- Miten käydä mielekäs keskustelu tilanteessa, jossa tehtävät pysyvät samoina eikä uutta osaamistakaan paljon tarvita? (n=8)
- Miten ihmisten ja tilanteiden erilaisuus voidaan ottaa huomioon (n=71)

Keskusteluissa vaikeiksi koettuja asioita

- Miten saada aikaan luonteva keskustelu? (n=33)
- Miten saada alaiset aktiivisiksi keskusteluissa? (n=33)
- Luottamuksellisuus ja henkilökohtaisten asioiden käsittely (n=15)
- Miten kohdata alaisten (suuret tai epärealistiset) odotukset? (n=12)

Erityiskysymyksiä
- Tavoitteiden asettaminen (n=25)
- Palautteen antaminen (n=18)
- Kuunteleminen (n=9)Mitä sinä haluaisit kysyä kehityskeskusteluista?

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License.